İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Hukuki Bilgi

Boşanma Cevap Dilekçesi

Boşanma Cevap Dilekçesi
Boşanma Cevap Dilekçesi
+ - 0

Boşanma Cevap Dilekçesi

Boşanma davası açıldıktan sonra davalının mahkemeye sunmuş olduğu boşanma cevap dilekçesi süresi arasında mahkemeye ulaştırılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davalarında davacının açtığı boşanma davası davanın diğer tarafı olan eşe bildirilmektedir. Boşanma davası cevap dilekçesi hazırlanırken boşanmak isteyen eşin ortaya koymuş olduğu evlilik birlikteliğini sonlandırma nedenleri ve kusurlarına karşı savunma yapılmalı ve boşanma talebinde bulunan eşinde kusurları mahkemeye açıklanmalıdır. Bu sayede hem boşanma sebebiyle ortaya çıkacak kusur durumundan kurtulmak olası olmakta bununla birlikte diğer eşe karşı boşanma sebepleri ileri sürülerek davanın neticesinin değiştirilmesi öngörülmektedir.

 

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Davalıya dilekçenin bir nüshasının ulaşmasının arkasından kişi itiraz hakkını iki hafta arasında kullanmalıdır. Bu sürenin dışında kalan zamanlarda haklarını kaybetmesi ihtimali doğabiliyor. Özellikle boşanma sonrası evlilik donanması içindeyken ortak halde hak sahibi olunan mal paylaşımı, nafaka giderleri, velayet sonucu benzer biçimde mevzularda söz sahibi olunmak isteniyorsa bu durumda kişilerin kesinlikle boşanma davası dilekçelerine yanıt dilekçesi ile karşılık vermesi gerekmektedir. Boşanma davası cevap dilekçesi yazılmış bir davanın anlaşmalı boşanma davası olarak yürütülmesi olası değildir, şu sebeple çekişmeli olarak görülür. Boşanma davaları için yazılacak olan Boşanma Davası Cevap Dilekçesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilmiş olan zorunluluklara göre hareket edilmelidir. Buna göre ilk önce dilekçenin başında başvurulan mahkemeye bir hitap ile başlanması gerekmektedir. Davanın esas numarasının eklenmesinin arkasından sırasıyla davalı eşin kimlik ve adres detayları ve davacı eşin kimlik detayları ile adres bilgileri yazılır. Boşanma davası sürecine vekiller eşlik edecekse onların da isimlerinin yazılması gerekiyor. Son olarak davanın mevzusu dahil edilerek dilekçe tamamlanır.

 

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi hazırlanırken ne olursa olsun dilekçeye eklenmesi ihtiyaç duyulan bir kısım da izahat kısmı olmaktadır. Bu bölümde dava konusuna dahil edilmiş olan iddiaların kabul edilmeyen taraflarıyla birlikte detaylı bir halde açıklanması gerekmektedir. Davacıların bu aşamada ellerindeki deliller ile beraber ortada bulunan iddiaların geçersiz olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca davacının bilhassa olayların anlatışında taraflı ve doğruyu yansıtmayan bir anlatımı mevcut ise bunun da engellenmesi adına savunulmaya girişilebilir.

 

Boşanma davasını açan yahut açmak isteyen kişiler ellerinde gerekçeli bir sebep bulunmamasına karşın davayı açıp davalının bunu kabul etmediği durumlar da laf mevzusu olmaktadır.

 

Onur kırıcı alışkanlık gerekçesiyle aslı astarı olmayan bir halde açılan davada davalının bu durumun gerçekleşmediğini ortaya koyan delilleri ile beraber davaya dahil olması gerekmektedir. İspat yükümlülüğünün davacıda bulunmasından dolayı boşanma davalarında davacının ne olursa olsun somut delilleri elinde bulundurarak duruşmalara alınması ve dilekçelerinde bunu ayrıca belirtmesi gerekmektedir.

 

Boşanma davalarının karar aşamasına gelmesinde hakimin takdirinin son aşama mühim olması sebebiyle kişilerin bu süreçte ne olursa olsun hakimleri etkilemeye yönelik bir mahkeme sürecinden geçmesi gerekiyor.

 

Nafaka ve benzeri kişilerin maddi durumları üstünden belirlenecek olan maddi yükümlülükler söz mevzusu olduğunda kişilerin kendi maddi durumlarını göstermeleri adına resmi belgeleri mahkemeye sunması gerekebiliyor.

 

Bu koşullara dikkat edilerek nafaka miktarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Kişilerin bütün mal varlıkları, aldığı maaş miktarları gibi her türlü detayı incelikle mahkemeye iletmesi gerekiyor

 

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

 

Boşanma davasında vebay dilekçesi örneği hazırlanırken dilekçede tebligatın yapıldığı mahkemenin esas numarası, mahkeme ismi, duruşma günü benzer biçimde bilgiler ile cevap dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede;

 

Davaya karşı yanıt sunan eşin hüviyet bilgileri, adresi varsa avukata ilişkin bilgiler,

Davacı adı, soyadı, adresi, kimlik bilgileri, varsa avukata ait bilgiler,

Boşanma nedenlerine cevaplar,

Diğer eşin evlilikteki kusurları,

Sonuç ve istem

Kısımları eksiksiz olarak hazırlanmalı dilekçe imzalanarak tebligatın yapıldığı aile mahkemesine süresi içinde gönderilerek davaya itiraz edilmelidir.

 

Boşanma Cevap Dilekçesi Örneği

 

 

 

 

…………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No            :2022/…….. E.

 

 

 

Davaya Cevap

 

Veren Davalı       : ………………. (TC Kimlik No:…………..

 

Adr: …………….

 

 

 

Vekilleri             :Av. …………….

 

 

 

Davacılar           : …………….. – T.C. Kimlik No: ………………

 

Adr:……………….

 

Vekili                 : Av. ……………..

 

Adr: ……………….

 

 

 

Konusu              :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasından ibarettir.

 

Çekişmeli Boşanma Cevap Dilekçesi Örneği

 

Çekişmeli Boşanma Cevap Dilekçesi Örneği; Çekişmeli boşanma davasında tarafların velayet, nafaka, gerekçe yahut tazminat gibi hususlarda anlaşmazlıklar yaşadıkları görülmektedir. Bu noktada kişilerin boşanma dilekçelerinde verdikleri gerekçelerin yaşanan gerçek vaziyet ile de örtüşür konumda olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde çekişmeli boşanma adımlarının mahkemede onaylama almasına imkan verilmektedir. Çekişmeli boşanma periyodu ile uğraşmak istemeyen ve en azından temel hususlarda anlaşmaya varan çiftlerin anlaşmalı boşanma prosedürlerini kabul ettikleri görülmektedir. Anlaşmalı boşanmada her iki tarafın da mahkemede hazır bulunması gerekmektedir. Tarafların avukat ile katılmalarının yeterli olmayacağı da ayrıca bildirilmelidir. Bu kuralın getirilmesinin aslolan nedeni kişilerin anlaşmalı boşanma protokolünü kendi rızaları ile imzaladıklarının iletilmesidir. Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği kapsamında davalının ve davacının hüviyet bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Sadece hüviyet detayları değil hem de adres bilgileri mevzusunda da veri sunulmalıdır. Davanın hangi gerekçe ile açıldığı konusunda bilgi verilmelidir. Dilekçe hazırlama adımlarında bu alanda daha öncesinde de uzmanlığını kanıtlamış olan avukatlardan yardımcı alınması gerekmektedir. Bu biçimde dilekçelerin herhangi bir prosedürü gözden kaçırmadan hazırlamanız mümkün kılınmaktadır. Boşanma dilekçesi şekillendirilirken destek almanın yanı sıra aynı zamanda haklarınızın dava süreci süresince korunması konusunda da avukatın önemi büyüktür. Özellikle çekişmeli davalarda onaylama verilen bir konum söz konusu olmadığı için temel hususlarda anlaşmaya varıncaya kadar haklarınızın avukatınız tarafından savunulması gerekmektedir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap