İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Haberleri

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi
Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrası
+ - 0

borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi aşamasına gelen bir alacaklı, borçluya ait üçüncü kişilerde yer alan; alacak, hak ve malların haczini isteme hakkına sahiptir. Bu durum ise İcra İflas Kanunu kapsamındaki 89. madde ile düzenlenmiştir.

Üçüncü kişinin iddia etmesi üzerine, borçluya ait olan ve üçüncü kişilerde bulunan alacak ve haklar haczedilebilmektedir.

Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrasına İlişkin Şartlar

Üçüncü kişilerde bulunan alacak ve hakların icrası için belirli şartların gerçekleşmiş olması gereklidir Bu şartlar şu şekildedir;

  • Hacze konu olan borçlunun, üçüncü kişilerden alacağının olması.
  • Alacağın çeşidi: Bankada bulunan para, üçüncü kişiye ödünç verilmiş para veya sigortalardan doğan ikramiye ve benzeri
  • Alacaklının Talebi: Kanunda yer alan hükmün geçerli olabilmesi için alacaklının bu yönde bir haciz talebinin olması gereklidir.
  • Mevcut olan hakların haczedilmesi: Kanunlar gereği, ileride kazanılacak olan bir hakkın haczi mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, düzenli kira ödemeleri gibi durumlarda geçerli olmaktadır.
Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrası
Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrası

Sahip olunan evlerin icra ile satışı: Evlerin icralı satışı

Haciz İhbarnamesi Nasıl Yapılmalıdır?

İlk aşamada haciz müdürü, alacaklı olan taraftan gelen bir talep doğrultusunda, borçluya ait bir alacağa haciz uygulayıp, bu durumu tutanaklara kaydederek, borçluya bildirecektir. Borçlunun, üçüncü kişilerde yer alan alacak veya haklarının haczedilmesi durumunda, ilgili üçüncü kişiye bir ihbarname gönderilir.

İhbarname Kimlere Yapılmaktadır?Üçüncü Kişilerde Bulunan Alacak ve Hakların İcrası

İhbarname, tüzel veya gerçek kişilere yapılmaktadır. İhbarname ise kapsam olarak; borçlu kişinin alacak ve haklarının bulunabileceği bir kuruluşun veya tüzel kişiyi kapsam altına alacak biçimde merkeze tebliği gönderilmektedir. İhbarnamenin gönderildiği merkezin; tüm alt şube veya birimlere beyanda bulunma zorunluluğu vardır.

Üçüncü Kişilerden Potansiyel Alacaklara Yönelik Haciz

Potansiyel alacağın kabul görmesi için, hukuki anlamda karşılıklı bir ilişkinin bulunması ve bu ilişki kapsamında oluşacak alacağın cinsinin ve ilgili alacak miktarının borçlusunun belirli olması gereklidir. Borçlu ve üçüncü kişi arasında, ileride oluşması beklenen bir alacak mevcut durumda haciz edilebilmektedir. Bu durumu örnek ile açıklamak gerekirse; borçlunun banka mevduat hesabı üzerinden ilerleyen dönemde elde edebileceği gelir haczedilebilmektedir.

İcradan Araç Almak: İcralı araç satın alımına ilişkin bilgiler

Borçlu Olan Kişinin Maaşına Haciz Konulması Mümkün Müdür?

Borçlunun, işçi veya memur olarak çalışması karşılığında aldığı bedele ücret denilmektedir. Borçlu kişinin ücretinin haczedilmesi gerekiyorsa, kişinin çalıştığı kuruma, icra dairesi tarafından tebliğ gönderilmektedir.

Tebliğ kapsamında, borçlu kişinin aylık olarak aldığı ücretin, belirli bir oranının haczedildiği ve borçlu kişinin ücret tutarının, bir haftalık bir süre dilimi içerisinde, işverene bildirilmesi gerektiği yer alır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap