İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

Banka Haciz Kaldırma Talep Formu Örneği

Banka Haciz Kaldırma Talep Formu Örneği
+ - 0

Banka Haciz Kaldırma Talep Formu Talep Formu Örneği

Banka Haciz Kaldırma Talep Formu dilekçe örneği sık sık kullanıcılar tarafından aranmaktadır. İcra müdürlüklerine yolumuz düştüğünde dilekçelerimizi usulüne uygun şekilde arz edebilmek için bu dilekçe örneklerine göz atmak durumunda kalıyoruz. İcra Dairelerine arz edeceğimiz dilekçeler ise dilekçe türlerine göre farklılık göstermekte. Sizin için hangi itiraz ve isteğe hangi dilekçenin yazılacağını ve bu dilekçelerin örneklerini derledik. İşte Banka Haciz Kaldırma Talep Formu dilekçe örnekleri:

Banka Haciz Kaldırma İşlemi Nedir

Alacaklı kişi haklı olarak alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile borçlu kişinin banka hesaplarına haciz kararı koydurabilir. Aynı zamanda borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz malları varsa bunlar için de haciz kararı koydurabilir. Borçlular da bu duruma karşı kendi açılarından bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bankadaki alacaklar ve banka hesapları borçlu kişinin üçüncü kişideki alacakları olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple alacaklı ya da alacaklının avukatı ya da diğer ismi ile vekili duruma müdahil olur. Bu avukat ya da vekil icra dairesinden seksen dokuza bir olarak tabir edilen ihbarnamenin bankaya iletilmesini talep eder.

 

İcra müdürlüğü ise ilk olarak bankaya yazı gönderir. Borçlu bulunan kişinin doğmuş ya da doğacak tüm alacak ve gelirlerine haciz konması talep edilir. Yani bu alacaklara haciz konarak işlenmesini talep eder. Bankaysa ihtarı almış olduğu süreden itibaren sürece katılır. Bu tarihten itibaren banka borçlu kişinin hesaplarına haciz uygular.

 

Haciz uygulandığı anda eğer banka hesabınızda para mevcut ise banka hesabınızı bloke eder. Yani banka hesabınızda mevcut bulunan paraya haciz işlemini uygular. Ancak alacaklı olan kişinin altı ay içerisinde bu paranın icra dosyasına aktarılması için talepte bulunması gerekir.

 

Banka Haciz kaldırma işlemini gerçekleştirmek için yapılması gereken, haczin tebliğinden itibaren verilen on beş günlük sürede borcun kapatılması ya da taksitlendirilmesidir. Banka Haczinin tebliği itibarı ile borçluya tanınan on beş günlük süre zarfında ödeme ya da taksitlendirme işlemleri yapılmazsa haciz işlemleri başlatılır. Borcun bu on beş günlük süre zarfı içerisinde ödenmesi veya belirli bir kısmının ödenerek kalan tutarın taksitlendirilmesi durumlarında haciz düşer. Ancak tanınan bu on beş günlük süre zarfı içerisinde borçlu hiçbir işlem gerçekleştirmezse e-haciz işlemi kesinleşir ve yasal uygulama başlatılır.

 

Banka Haciz Kaldırma Talep Formu Talep Formu Örneği

Makalemizin bu kısmında siz değerli okuyucularımız için icra kurumu olarak Banka Haciz Kaldırma Talep Formu dilekçesi olarak da bilinen Banka Haciz Kaldırma Talep Formu örneklerini derledik.

Tarih: ……/……./………..

 

 

XXX İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

            Dosya No: …………./………….

 

 

            Konu: Genel Haciz Kaldırma Talebi

 

            AÇIKLAMALAR:

 

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız kapsamında aşağıda belirtilen banka hesaplarına hacizler uygulanmıştır. Söz konusu hacizler hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle hacizlerin kaldırılması ve müdürlüğünüzce haczin fekkine karar verilmesi için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

 

 

Haricen Tahsil Vazgeçme/Feragat İnfaz Takipsizlik

İİK 106-110

DİĞER

……………………..

 

 

            SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan ve dosya kapsamında uygulanan hacizler ile ilgili olarak belirtilen gerekçelerle hacizler düşmüş bulunmaktadır. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında hacizlerin fekkine karar verilmesini ve verilen kararın yatırılan masraflar doğrultusunda ilgili bankalara müdürlüğünüz tarafından tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı, Soyadı

…………………………………………

imza

EK:

  • Kimlik Sureti
  • Dayanak Belgeleri

 

BANKA BİLGİSİ:  …………………………………..

 

Banka haczi neden uygulanır?

En çok merak edilen sorulardan bir diğeri ise e haciz neye uygulanır? Sorusudur. Bu sorunun yanıtından biraz bahsetmek gerekirse: Devlet kurumlarına ödenmemiş olan borçlardan dolayı, borçlu kişinin banka hesaplarına haciz işlemi uygulanır. E-haczi oluşturan borcun türü devlet kurumlarına olan borçlar arasındadır.

Vatandaşların çokça merak ettiği, E-haciz uygulamasının kullanıldığı bazı borçlar şu şekildedir:

-Trafik cezası.

-Karayolu taşıma kanunca kişiye kesilen maddi para cezaları.

-Motorlu taşıtların vergileri.

-Gümrük vergileri ile idari para cezaları ile bu cezaların gecikme faizleri ve gecikme cezaları.

-RTÜK idari para cezaları.

-Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu’na olan ve vergi dairelerine intikal etmiş durumda olan katkı kredisi ve öğrenim kredi borçları.

-Sigortaların primleri, işsizlik sigortaları primleri, SGK destek primi, idari para cezaları ve bu cezalarla bağlantılı her türlü gecikme zammı ve bu zamların da ödenmemesi durumunda gecikme cezaları.

-Mahkeme Cezaları.

-Tüm vergi borçları.

indir 2

 

İcra ile alakalı her şey için icrakurumu. İcrai ve Hukuki pek çok alanda bilgi almak için sitemize göz atınız. Konu ile alakalı olarak hukuki bilgiler kategorisine göz atmanızda fayda var. Hukuki bilgiler Hesaplama kategorisine ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap