İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

Araçtan Haciz Kaldırma Talep Formu Örneği

Araçtan Haciz Kaldırma Talep Formu Örneği
+ - 0

Araçtan haciz kaldırma dilekçe örneği sık sık kullanıcılar tarafından aranmaktadır. İcra müdürlüklerine yolumuz düştüğünde dilekçelerimizi usulüne uygun şekilde arz edebilmek için bu dilekçe örneklerine göz atmak durumunda kalıyoruz. İcra Dairelerine arz edeceğimiz dilekçeler ise dilekçe türlerine göre farklılık göstermekte. Sizin için hangi itiraz ve isteğe hangi dilekçenin yazılacağını ve bu dilekçelerin örneklerini derledik. İşte Araçtan haciz kaldırma dilekçe örnekleri:

Araçtan Haciz Kaldırma Talep Formu Örneği

Makalemizin bu kısmında siz değerli okuyucularımız için icra kurumu olarak Araçtan haciz kaldırma dilekçesi olarak da bilinen araçtan haciz kaldırma talep formu örneklerini derledik.

Tarih: ……/……./………..

 

 

XXX İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                             

                Dosya No: …………./………….

 

 

                Konu: Aracın Trafik Kaydından Haciz Kaldırma Talebi

 

                AÇIKLAMALAR:

 

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız ile aşağıda plaka bilgisi yazılı aracın ait trafik kaydı üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren yasal süresi içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 106–110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

 

                HUKUKİ NEDENLER: 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 106–110 maddeleri ve ilgili mevzuat.

 

                SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan ve aşağıda plaka bilgisi yazılı araca ait trafik kaydı üzerine dosyanızdan konulan haczin 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek ilgili Sicil Müdürlüğü’ne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini,dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı, Soyadı

…………………………………………

imza

EK:

  • Kimlik Sureti

 

PLAKA BİLGİSİ:  …………………………………..

Araçtan haciz kaldırma Nedir?

Araç haciz kaldırma ve araç haczi nedir sorularının cevabını vermeden önce ilk önce haciz nedir sorusunu yanıtlamak konunun anlaşılması bakımından daha doğru olacaktır. Haciz, bir kamu alacağını ya da alacaklının alacaklarını alabilmek için icra dairesine yapacağı başvuru üzerine borçluya ait bazı mallara devlet tarafından el konulasıdır.

Haciz işleminin konusu borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallardır. Borçlunun mallarına el konulması işlemi ilamlı yani mahkeme emri ile ya da ilamsız yani mahkeme emri olmadan gerçekleşebilir. Esas konusu bir para alacağının alacaklıya teslim edilmesi veya bir teminatın verilmesi olan alacaklar ilamsız şekilde de icraya edilebilirler. İcra dairesi alacaklı tarafından icra takibi başvuru yapılası ile borçlunun mevzu bahis mallarına el koyar ve usulüne uygun bir şekilde satış işlemlerini gerçekleştirerek alacaklının alacağı bu satıştan elde edilen gelir ile tahsil edilir.

Biraz da araç haczi nedir sorusundan bahsedelim. Araç haczi en kısa anlatım ile borcun konusu olarak aracın gösterilmesi ve haczin de bu araç üzerine konulmasıdır. Alacaklının başlatacağı icra takibi neticesinde eğer ödeme emrinin borçluya tebliği ile takip kesinleşmiş ise alacak miktarını karşılaması kaydı ile borçlunun üzerine halihazırda kayıtlı olan motorlu taşıta sistemler üzerinden haciz kaydı işlenebilmektedir.

Ancak hacizli aracın alımı ve satışı mümkündür. Ancak hacizli aracı satın alacak kişi, araç üzerindeki haczi de kabul ederek aracı satın alır. Eğer borçlu borcunu ödemezse bu araç alıcıdan alınarak ihale usulü ile satılır ve alacaklının alacağı temin edilir. Ayrıca araç üzerinde nispi haklardan rehin hakkının da tesis edilmesi mümkündür. Bu tarz durumda rehin hakkının sona ermesi ile beraber araç rehin kaldırma işleminin gerçekleştirilmesi gereklidir. Makalemizin devamında araba üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusunu da cevaplayacağız.

Araç Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz nasıl kaldırılır sorusu arabaları üstünde haciz mevcut olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Araba üzerinde mevcut bulunan haciz beş farklı yol ile kaldırılabilmektedir.

1.Borcun ödenmesi: Borcun gereken şekilde tüm faizleri ve varsa cezaları ile beraber ödenmesi ile haciz kaldırılır. Boru ödenmiş icra dosyası üzerinde araç haczini kaldırmak olağandır. İlgili borcun ödemesi araca haczi koyan icra dairesine yapılır.

2.Yanlışlık: Haciz kaydı icra müdürlüğü çalışanları tarafından yanlışlık ile koyulmuş olabilir. Borcun ödenmesi veya haczin yanlış tespit sonucu koyulduğunun anlaşılması durumunda araç üzerinde bulunan haciz kaldırılır. Yanlışlıkla koyulan araç haczinin kaldırılması için ilk olarak yapılması gereken haczi koyan icra dairesine bir itiraz dilekçesi yazılmasıdır. İcra dairesi bu itirazı reddederse itiraz yetkili mahkemeye yapılır.

3.Borçlu ve alacaklı anlaşarak haczi kaldırır.

4.Haczin zamanaşımına uğraması: Altı ay içerisinde satış talebinde bulunulmaz ise haciz düşer.

5.Menfi tespit davası: Haciz kayıtlarında borçlu olarak görünen kişi gerçek borçlu olmayabilir. Yanlışlığın giderilmesi için menfi tespit davası açılır.

arac uzerindeki haciz nasil kaldirilir

Konumuzla alakalı olan ilamlı ve ilamsız takip çeşitleri makalemize göz atmanız yararınıza olacaktır.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap