Avukatlık asgari ücret tarifesi 2020 yılının kasım ayında 31314 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bahse konu olan ücret tarifesine göre karşı tarafa yükletilmesi gerekilen tüm avukatlık ücretlerinin tayin işlemleri ve takdirlerinde bu tarife uygulanır. Taraflar arası yaşanan her türlü uyuşmazlığı sonlandıran merci kararlarında da 1136 dayılı avukatlık kanunu ve bu avukatlık tarifesi uygulanır.

 

Eğer taraflar arasından avukata verilecek ücret kararlaştırılmamış yada avukata verilecek olan ücret geçersiz ise bu tarifenin altında bir ücret uygulanamaz. Avukata verilecek ücret mahkemeler tarafından davaya konu olan tutar üzerinden hesaplanır. Asla Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir avukatlık ücretine hükmedilemez.

 

Akdi avukatlık ücretinin belirlenmesi sadece asgari değer hesaplaması yapılırken dikkate alınır. Bu tarife 1136 sayılı kanunun 164 numaralı maddesi doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

Bununla alakalı diğer hususlar 1136 numaralı kanun hükümlerine tabidir.

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık asgari ücret tarifesi sulh hukuk mahkemelerinde aşağıdaki fiyatlar olarak belirlenmiştir.

 • Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar 5.880,00 TL
 • Mirasçılık belgesi alınması 3.708,00 TL
 • Tahliye davaları 6.216,00 TL
 • İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları 9.000,00 TL
 • Vesayet ve Kayyum Davaları 6.588,00 TL
 • Vasiyetname okuma, mirasın reddi, miras şirketlerine mümessil tayin edilmesi ile ilgili davalar 9.264,00 TL
 • Mirasta defter tutulması 9.264,00 TL
 • Kira miktarının tespiti ve kira bedeline zam davaları 6.216,00 TL
 • Eşya ve hasar tespiti ve diğer mallar için  tespit talepleri 4.680,00 TL
 • Ödeme yeri belirlenmesi ile ilgili  3.708,00 TL

 

Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalar

Asliye hukuk mahkemesindeki davalarda da avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

 

 • Tapu veya nüfus kayıtlarında bilgi güncelleme davaları 8.376,00 TL
 • Mirasta İade Davası 13.176,00 TL
 • Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası 15.780,00 TL
 • Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası 15.780,00 TL
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 9.264,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescili Davaları 15.780,00 TL
 • Şuf’a Davası 13.830,00 TL
 • Geçit Hakkı Davası 13.830,00 TL
 • Ecrimisil Davası 10.980,00 TL
 • Her türlü maddi ve manevi alacak ve tazminat davaları 9.468,00 TL
 • Eşyalar üzerindeki  tespit işlemleri, eşya hasar tespiti ve diğer tüm  tespit talepleri ile ilgili davalar 4.680,00 TL
 • Şirket  ortakları hakkında açılan davalar 11.976,00 TL
 • Kooperatif üyeliklerinden ihraç edilme ile ilgili davalar 9.264,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 9.264,00 TL
 • Kambiyo ve zayi  senetlerinin iptaline ilişkin davalar 9.264,00 TL
 • Tüketici Mahkemeleri 7.728,00 TL
 • Tenkis Davaları 13.176.00 TL
 • Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri 9.264.00 TL
 • Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda 11.988.00 TL
 • Kamulaştırmasız El Atma 5.760.00 TL

 

Aile Mahkemeleri Tarafından Görülen Davalar

 • Evlenme ile ilgili davalar  5.556,00 TL
 • Nişanın bozulmasına bağlı olarak doğan davalar 9.264,00 TL